Author Details

Bareja, Elżbieta

  • Vol 36, No 5 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach ,.piaskowcowych" metodą wiertniczą
    Abstract