Możliwość zastosowania podziemnego ługowania uranu w złożach ,.piaskowcowych" metodą wiertniczą

Elżbieta Bareja

Abstract


POSSIBLE APPLICATION OF UNDERGROUND LEACHING OF URANIUM IN "SANDSTONE" DEPOSITS BY DRILLING METHOD

.