Author Details

Wiencław, Edward

  • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wodoprzepuszczalność glin aluwialnych z uprzywilejowanymi drogami przepływu
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Model przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla składowiska z bentonitową przesłoną pionową
    Abstract  PDF