Author Details

Węglarz, Dorota

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The management and data distribution system of the Hydrogeological Map of Poland 1 : 50,000
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prezentacja danych hydrogeologicznych na portalu e-psh – stan obecny i perspektywy rozwoju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji
  Abstract  PDF