Author Details

Pierri, Dorota

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Warunki występowania i migracji wwa w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy
    Abstract  PDF (Polish)