Author Details

Drygant, Daniel

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Korelacja litostratygraficzna ordowiku rejonu Biłgoraj–Narol z równowiekowymi osadami sąsiednich obszarów brzeżnej strefy kratonu wschodnioeuropejskiego Polski i Ukrainy
    Abstract  PDF