Author Details

Kazimierski, Bogusław

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Groundwater monitoring as a tool of the hydrogeological cartography in Poland in the light of Water Framework Directive
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitoring wód podziemnych w świetle nowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  System zapewnienia i kontroli jakości monitoringu wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych na terenie Polski — zasady organizacji i współpracy z innymi systemami monitoringu
  Abstract
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologi znych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników
  Abstract
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilans wód podziemnych, jako jeden z podstawowych elementów planów ochrony parków narodowych (na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 6 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Contribution of the Polish scientific community in solving new practical problems in hydrogeology
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współpraca międzynarodowa łącząca transgraniczną ocenę zagrożeń środowiskowych z zarządzaniem zasobami wód podziemnych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitoring wód podziemnych—przykład zastosowania lokalnego
  Abstract  PDF