Author Details

Rojek, Anna

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 69, No 12 (2019) - Historia geologii
    100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Historia monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym
    Abstract  PDF