Author Details

Urbaniec, Andrzej

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Litostratygrafia i charakterystyka mikropaleontologiczna utworów kredy dolnej w środkowej części przedgórza Karpat
    Abstract  PDF