Author Details

Pawłowski, Andrzej

  • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Erozja wąwozowa w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska)
    Abstract  PDF