Author Details

Lenart, Andrzej

  • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie aproksymacji niewielomianowej do opracowania wyników badań ruchliwości elektroforetycznej i obliczania potencjału elektrokinetycznego
    Abstract