Zastosowanie aproksymacji niewielomianowej do opracowania wyników badań ruchliwości elektroforetycznej i obliczania potencjału elektrokinetycznego

Marek Żbik, Andrzej Lenart

Abstract


THE USE OF NON-POLYNOMIAL APPROXIMATION IN TREATMENT OF RESULTS OF STUDIES ON ELECTROPHORETIC MOBILITY AND CALCULATIONS OF ELECTROPHORETIC POTENTIAL

.