Author Details

Jarzyna, Andrzej

  • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia
    Abstract