Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia

Andrzej Jarzyna, Kaja Pietsch

Abstract


,