Author Details

Gańko, Adrian

  • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza porównawcza wyników badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby ustalania modelu geologicznego – przykład poligonu badawczego Kępa Włocławska
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania
    Abstract  PDF (Polish)