Author Details

Arendarski, A.

  • Vol 25, No 1 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie analizy zmienności niektórych cech litologicznych do wyznaczania i . korelacji ogniw litostratygraficznych we fliszu podhalańskim
    Abstract  PDF (Polish)