Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego

Tadeusz Ratajczak, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk

Abstract


.

Full Text:

PDF