Konferencja PIG-PIB pt. Działania państwowej służby geologicznej w zakresie geozagrożeń – osuwiska karpackie oraz konferencja prasowa pt. Uniknąć zagrożenia – geolodzy o osuwiskach Kraków, 6.09.2010

Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal

Abstract


.

Full Text:

PDF