Występowanie górnej kredy koło Rawicza

Marcin Piwocki

Abstract


OCCURRENCE OF THE UPPER CRETACEOUS NEAR RAWICZ (N OF WROCŁAW)