Metodyka wykonania podstawowej mapy hydrogeologicznej na przykładzie mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 25 000 określonego rejonu Karpat

Józef Gołąb, Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka

Abstract


TECHNIQUE OF PERFORMANCE OF HYDROGEOLOGICAL MAP EXEMPLIFIED BY HYDROGEOLOGICAL MAP IN A SCALE 1 : 25 000 OF A DETERMINED REGION OF THE CARPATHIAN

Full Text:

PDF (Polish)