Metoda Pb-α wyznaczania bezwzględnego wieku skał wulkanicznych

Jan Babecki

Abstract


PB-α METHOD IN ABSOLUTE AGE DETERMINATION OF VOLCANIC ROCKS