XII Międzynarodowy Kongers Stratygrafii i Geologii Karbonu i Permu, Buenos Aires 1991 r.

Krzysztof Jaworowski

Abstract


.