Informatyka i matematyczne techniki komputerowe w świetle obrad Międzynarodowego Sympozjum w Przybramie

Inez Wiatr, Mieczysław Buczyński

Abstract


INFORMATICS AND COMPUTERIZED MATHEMATICAL TECHNICS IN THE LIGHT OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN PRIBRAM