ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz.U. Nr 92, poz. 435)

, ,

Abstract


,