Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w latach 1976-1980 oraz program na bieżące 5-lecie

Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Karol Skarbek, Zygmunt Śliwiński

Abstract


RESULTS OF GEOLOGICAL-PROSPECTING WORKS CARRIED OUT IN 1976-1980 AND PROGRAMME FOR THE NEXT FIVE YEARS

.