Pierwsza naukowa wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH „Spitsbergen-83"

Adam Piestrzyński

Abstract


„SPITSBERGEN-83" - THE FIRST SCIENTIFIC EXPEDITION OF THE SCIENTIFIC CIRCLE OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF GEOLOGY AND PROSPECTING, ACADEMY OF MINING AND METALLURGY

.