Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych

Stanisław Doktór, Tomasz Janicki, Marek Graniczny, Marcin Mikołajczyk

Abstract


,