O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej

Włodzimierz Mizerski

Abstract


ON TECTONICS OF THE ŁYSOGÓRY REGION, HOLY CROSS MTS., DISTORTING MIRROR AND SCIENTIFIC CRITICISM

.

Full Text:

PDF (Polish)