Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna)

Krystyna Kenig

Abstract


Metoda fotograficzna analizy obtoczenia ziarn kwarcu stosowana do określenia genezy osadów czwartorzędowych nie spełnia oczekiwanych wyników. Dlatego niezbędne jest wykorzystanie w interpretacji genetycznej osadów oprócz zawartości procentowej ziarn w poszczególnych klasach obtoczenia również innych wyników analiz litologicznych i obserwacji mikroskopowych.

ESTIMATION OFINTERPRETATIVE VALUE OF ROUNDNESS OF QUARTZ GRAIN COEFFICIENT (BY PHOTHOGRAPHIC METHOD) FROM QUATERNARY SEDIMENTS

Summary
Photographic method of quartz grains roundness analysis used in evaluation of Quoternary sediments genesis does not supply expected results. Therefore in the genetical sediment interpretation is necessary to utilise not only percentage quantitive contents of grains in specific roundness categorics but also other results of lithological and microscope analysis.

Full Text:

PDF (Polish)