Wpływ pęcznienia na zmiany mikrostrukturalne bentonitów badanych metodą ESEM

Barbara Grabowska-Olszewska

Abstract


Do badań wytypowano próbki bentonitów karbońskich z Radzionkowa. Ich głównym minerałem ilastym jest smektyt (Na–montmorillonit) z domieszką kaolinitu i illitu. Zastosowany środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy (environmental scanning electron microscope) (ESEM), pozwolił stwierdzić, iż reorientacja mikrostrukturalna pierwotnych mikrostruktur: pseudoglobularnej i matrycowej nastąpiła w wyniku pęcznienia osmotycznego. Badane próbki bentonitów o izotropowych mikrostrukturach stały się anizotropowymi wobec wyraźnie równoległego układu mikroporów międzymikroagregatowych.

AN INFLUENCE OF SWELLING ON MICROSTRUCTURAL CHANGES OF BENTONITES STUDIED WITH ESEM

Summary
Carboniferous bentonite samples from Radzionków (Upper Silesia) were selected for the present study. Clay minerals encompass mainly smectite (Na–montmorillonite) with an admixture of kaolinite and illite. An environmental scanning electron microscope
(ESEM) allowed to observe microstructural reorientation of primary pseudoglobular and matrix microstructures resulted from osmotic swelling. The studied bentonite microstructures underwent transformation from the initially isotropic into the anisotropic ones, which was evidenced by an parallel orientation of intermicroaggregate micropores.

Full Text:

PDF (Polish)