Author Details

Pawlik, Waldemar

  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    POCHODZENIE I ZAGROŻENIA SIARKOWODOREM I WYSOKOCIŚNIENIOWYM GAZEM ZIEMNYM W ZŁOŻU KOPALŃ RUD MIEDZI POLKOWICE-SIEROSZOWICE I RUDNA – WSTĘPNE BADANIA IZOTOPOWE I MINERALOGICZNE
    Abstract  PDF
  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    ZASTOSOWANIE GEORADARU DO IDENTYFIKACJI POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ GAZOWYCH ORAZ ROZPOZNANIA BUDOWY GEOLOGICZNEJ POKŁADU NAJSTARSZEJ SOLI KAMIENNEJ (NA1) W O/ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE
    Abstract  PDF