Author Details

Waksmundzka, Maria I.

  • Vol 429, No 429 (2008): Tom 429 - Articles
    KORELACJA I GENEZA PIASKOWCÓW KARBOŃSKICH W ŚWIETLE STRATYGRAFII SEKWENCYJNEJ I ICH POTENCJAŁ WĘGLOWODOROWY W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ I CENTRALNEJ CZĘŚCI BASENU LUBELSKIEGO
    Abstract  PDF