Author Details

Kotarba, Maciej J.

  • Vol 468, No 468 (2017): Tom 468 - Articles
    ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSTĘPOWANIEM MINERAŁÓW KRUSZCOWYCH A CHARAKTERYSTYKĄ GEOCHEMICZNĄ MATERII ORGANICZNEJ W ŁUPKU MIEDZIONOŚNYM OBSZARU ZŁOŻOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
    Abstract  PDF
  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    POCHODZENIE I ZAGROŻENIA SIARKOWODOREM I WYSOKOCIŚNIENIOWYM GAZEM ZIEMNYM W ZŁOŻU KOPALŃ RUD MIEDZI POLKOWICE-SIEROSZOWICE I RUDNA – WSTĘPNE BADANIA IZOTOPOWE I MINERALOGICZNE
    Abstract  PDF