Author Details

Durkowska, Anna

  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    PRZYSTROPOWA SERIA KLASTYCZNA PSTREGO PIASKOWCA DOLNEGO I ŚRODKOWEGO JAKO ZAPIS TRANSGRESJI MORSKIEJ Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI SEDYMENTACJI WE WCZESNYM TRIASIE SYNKLINY GRODZIECKIEJ, SUDETY
    Abstract  PDF