Author Details

Kowalski, Aleksander

 • Vol 466, No 466 (2016): Tom 466 - Articles
  ZASTOSOWANIE METOD GEOMORFOMETRYCZNYCH W ANALIZIE DEFORMACJI POWIERZCHNI TERENU SPOWODOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ NA PRZYKŁADZIE KOPALNI „NOWY KOŚCIÓŁ” („STARE ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE”, SYNKLINORIUM PÓŁNOCNOSUDECKIE)
  Abstract  PDF
 • Vol 466, No 466 (2016): Tom 466 - Articles
  BUDOWA GEOLOGICZNA TERENÓW WODONOŚNYCH UJĘCIA INFILTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
  Abstract  PDF
 • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
  ANTROPOGENICZNE ZMIANY RZEŹBY NA TERENACH GÓRNICZYCH STAREGO ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO (SYNKLINORIUM PÓŁNOCNOSUDECKIE) W ŚWIETLE ANALIZ GEOMORFOMETRYCZNYCH NMT LIDAR I DANYCH ARCHIWALNYCH
  Abstract  PDF