Author Details

Kozłowski, Adam

  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    ANTROPOGENICZNE ZMIANY RZEŹBY NA TERENACH GÓRNICZYCH STAREGO ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO (SYNKLINORIUM PÓŁNOCNOSUDECKIE) W ŚWIETLE ANALIZ GEOMORFOMETRYCZNYCH NMT LIDAR I DANYCH ARCHIWALNYCH
    Abstract  PDF