Przykłady erozji dna basenu fliszowego

Stanisław Dżułyński, Andrzej Ślączka

Abstract


An example of large scale bottom erosion in the flysch basin

W warstwach górnohieroglifowych fałdów dukielskich została znaleziona ławica piaskowca z wyraźnymi śladami erozji dna morskiego, działającej prawie bezpośrednio przed osadzeniem tej warstwy. Ma to duże znaczenie dla określenia wielkości erozji dennej w czasie działania prądu zawiesinowego. W opisywanym przypadku co najmniej 2 m osadu zostało usunięte bezpośrednio przed osadzeniem się ławicy piaskowca.

A sandstone layer with distinct traces of bottom erosion on its sole has been found in the Hieroglyphic beds (Paleocene — Lower Eocene) in the Carpathian flysch. This occurence may be important in the estimation of the amount of bottom erosion preceding the deposition of some turbidite layers in the flysch. It is tentatively suggested that at least 2 m. of mud have been washed away before the deposition of the bed described.

Full Text:

PDF