Author Details

Bełka, Zdzisław

 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Fauna podmorskich źródeł hydrotermalnych z dewonu Maroka -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 8 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dewońskie budowle węglanowe (Carbonate buildups) Sahary Środkowej i ich związek z podmorskimi źródłami termalnymi
  Abstract
 • Vol 40, No 8 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jaki będzie nowy podział systemu karbońskiego?
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zdarzenia eustatyczne w górnym, dewonie północnej Afryki i ich wpływ na rozwój fauny
  Abstract
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Izotopy strontu jako znaczniki środowiskowe do rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w wielopoziomowych systemach wodonośnych
  Abstract  PDF (Polish)