Author Details

Jędrzejczak, Zbigniew

  • Vol 40, No 6 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania promieniotwórczości gamma na obszarze Polski: efekt Czarnobyla, skażenia przemysłowe, promieniotwórczość naturalna
    Abstract