Author Details

Pashkevich, Vasily

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Doświadczenie nad hydrochemiczną dekontaminacją 137Cs ichtiofauny z bezodpływowego jeziora położonego w strefie skażonej radioaktywnie na terenie Białorusi
    Abstract  PDF (Polish)