Author Details

Zieliński, Tomasz

 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D.J.A. EVANS & D.I. BENN (red.) — A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments.
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Bridge — Rivers and Floodplains — Forms, Processes and Sedimentary Record
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Bhattacharyya & C. Chakraborty - Analysis of sedimentary successions
  Abstract
 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Erozyjne efekty katastrofalnych wezbrań w dorzeczu górnej Nysy Kłodzkiej podczas powodzi 1997 i 1998 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. Bińka,J. Dzierżek (red.), K. Grzybowski, U. Jarosińska, Z. Lamparski, L. Lindner & L. Marks - Rzeźba i osady czwartorzędu Polski Środkowej. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geomorfologii i geologii czwartorzędu
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poligeneza cykliczności osadów glacilimnicznych
  Abstract
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie?
  Abstract  PDF (Polish)