Author Details

Ćwiertnia, Tomasz

  • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu
    Abstract  PDF (Polish)