Author Details

- Grupa Robocza POLONAISE’97, Tomasz Janik

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    POLONAISE’97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze północno-zachodniej Polski (profile sejsmiczne P1-P4)
    Abstract  PDF (Polish)