Author Details

Gulińska, Teresa

  • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Instrumenty stymulacji gospodarczego wykorzystania odpadowych surowców mineralnych w warunkach gospodarki rynkowej
    Abstract  PDF (Polish)