Author Details

Ahmad, Talat

  • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka geochemiczna i pozycja stratygraficzna skał komatytowych ze strukturami typu spinifex z kratonu Aravalli, NW Indie
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mineralogia proterozoicznych law poduszkowych z kratonu Aravalli, rejon Nathdwara, Radżasthan, NW Indie
    Abstract  PDF