Author Details

Alexandrowicz, Stefan Witold

  • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Jubileuszowa sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU — Kraków, 16.01.2004
    Abstract
  • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Powołanie Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) jako osięgnięcie polskich geologów
    Abstract  PDF