Author Details

Florek, Radosław

  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Budowa frontalnej strefy Karpat zewnętrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska–Wojnicza — nowe dane, nowe modele, nowe pytania
    Abstract  PDF