Author Details

Kusztal, Piotr

  • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny
    Abstract  PDF (Polish)