Author Details

Gożik, Petro

  • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy
    Abstract  PDF