Author Details

Majerski, Patryk

  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie testowych czujników pomiaru temperatury w quasi-przestrzennych (3D) sieciach pomiarowych w hydrotechnicznych budowlach ziemnych – wyniki wstępne
    Abstract  PDF (Polish)